7. Bilkent Turizm Forumu

Program

09:00 – 10:00

Kayıt & Karşılama

10:00 – 10:45

Açılış Konuşmaları

10:45 – 11:00

Kahve Arası

11:00 – 12:40

PANEL: TEKNOLOJİ VE TURİZM 

moderatör

DR. ERKAN UÇAR, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, BİLKENT ÜNIVERSİTESİ

paneLİstler

Prof. Cİhan Çobanoğlu, ÖĞRETİM ÜYESİ & ANAHEI Başkanı, UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA, “Turİzm 2030: Geleceğe Hazır Mıyız?”

Altuğ Bekdemİr, Sabre Türkİye Genel Müdürü, “Geleceğİn Seyahat Teknolojİlerİ”

Berrİn Benlİ, NOVUSENS İnovasyon ve Gİrİşİmcİlİk Enstİtüsü KurucuSU, “Akıllı Şehİrler, Akıllı Turİzm”


DR. MEHMET Kerİm Çakmak, IBM Watson IoT (Nesnelerİn İnternetİ) Mühendİslİk Çözümlerİ Çözüm Danışmanı, “Turİzmde yapay zeka uygulamaları ve etkİleşİmlİ konaklama deneyİmlerİ”


Süleyman Sözerİ, Mastercard Dış İlİşkİler Dİrektörü, “Dİjİtalleşen Dünyada Türkİye Turİzm Sektörüne Genel Bakış”

12:40 – 13:00

Soru, Cevap & Tartışma

13:00 – 13:45

Öğle Yemeğİ

13:45 – 15:45

Panel: sektörden örnek uygulamalar & tartışma

Moderatör

dr. Nazende özkaramete coşkun, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, Bİlkent Ünİversİtesİ

panelİSTLER

Nuray Demİrer, TAV Esenboğa Havalİmanı Genel Müdürü

DOÇ. DR. GÖKÇE YÜKSEK, ÖĞRETİM ÜYESİ, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Uluslararası SKAL Derneklerİ Federasyonu YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Prof. Mehmet ErGÜL, ÖĞRETİM ÜYESİ, sAN FRANCISCO STATE UNIVERSITY

ERKAN YAĞCI, AKTOB Akdenİz Turİstİk Otelcİler ve İşletmecİler Bİrlİğİ Yönetİm Kurulu BaşkanI

MİNE SOFUOĞLU, ANKARA rahmİ m. koç müzesİ YÖNETİCİSİ 

Dr. KAMİL ÖZER, ANKARA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ 

KILIÇARSLAN KARAPIÇAK, TÜRSAB DİSİPLİN KURULU BAŞKANI 

FATİH TOKATLI, TYD TURİZM YATIRIMCILARI DERNEĞİ GENEL SEKRETERİ

15:45 – 16:00

Kahve Arası

16:00 – 16:30

Kapanış & Özet

Mustafa Sİyahhan, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, Bİlkent Ünİversİtesİ

Yakup dİnler, kaptİD KAPADOKYA TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Close Menu